POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

Nowy Adres: Madalińskiego 6/8 (budynek M)
02-513 Warszawa
Sekretariat: pokój 239
Kontakt: tel: (22) 5648708, (22) 5649280 i (22) 5649281
mail: kig@sgh.waw.pl

Profil naukowo-badawczy Instytutu

Informatyka Gospodarcza (Business Informatics) stanowi obszar informatyki znajdujący coraz szersze zrozumienie i upowszechnienie. Wiele uczelni wyodrebniło Informatykę Gospodarczą jako osobny kierunek studiów. Szkoła Główna Handlowa rozpoczęła kształtowanie tego kierunku w Polsce.

Katedra prowadzi prace badawcze z zakresu projektowania systemów informatycznych, systemów ekspertowych oraz badania potrzeb informacyjnych społeczenstwa.

Każdy zajmujący sie problemami gospodarczymi spotyka się w swojej praktycznej działalności z problemami elektronicznego przetwarzania danych - jako użytkownik wyników przetwarzania, jako dostawca danych dla maszynowego przetwarzania, a w końcu jako twórca systemów przetwarzania. Absolwent SGH powinien uzyskać określony zasób wiedzy, bliski praktyce, oparty na możliwie nowoczesnym standardzie. Studia mają zapewnić studentom wystarczającą wiedzę jako przyszłym użytkownikom systemów przetwarzania. Również ten absolwent, który nie bedzie bezpośrednio zajmował sie przetwarzaniem danych, powinien posiadać wystarczający zasób informacji z zakresu informatyki, konieczny dla współczesnego człowieka.

W Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej funkcjonują trzy zakłady:

Zakład Zarządzania Informatyką,
Zakład Technologii Informatycznych,
Zakład Gospodarki Cyfrowej,