POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w katedrze


SygnaturaPrzedmiotProwadzącyModyfikowano

Studium Licencjackie (I stopień) - przedmioty WYBIERALNE

120250-0151  Informatyka Gospodarcza Iprofesor emerytowany Jan Goliński2010-03-16 
120520-0243  Projektowanie systemów informatycznych I dr hab., prof. SGH Andrzej Kobyliński2014-01-22 
120521-0243  Analysis and Design of Information Systems Idr hab., prof. SGH Andrzej Kobyliński2014-01-22 
121420-0243  Projektowanie systemów informatycznych IIdr hab., prof. SGH Andrzej Kobyliński2014-01-22 
121421-0243  Analysis and Design of Information Systems IIdr hab., prof. SGH Andrzej Kobyliński2014-01-22 
130710-0506  Programowanie komputerów - w semestrze letnim 2011/2012 przedmiot poprowadzi mgr Dariusz Nojszewskidr Paweł Rubach2012-01-23 
130840  Sieci komputerowedr inż. Rafał Raczko2012-01-25 
130840-0463  Sieci komputerowedr Przemysław Polak2009-06-05 
130841-0463  Computer Networksdr Przemysław Polak2009-06-05 
130990-0639  Systemy Baz Danych I dr Danuta Wódz2010-07-12 
131000-0491  Systemy operacyjnedr Anna Rokicka-Broniatowska2011-02-13 
132210-0152  IT w strategii przedsiębiorstwadr hab., prof. SGH Michał Goliński2010-10-27 
136120-0626   Arkusz kalkulacyjny Excel w finansach i zarządzaniudr Jędrzej Wieczorkowski2011-10-26 
136260-0626  Microsoft Project - laboratorium zarządzania projektamidr Jędrzej Wieczorkowski2011-10-21 
137010-0465  Etyka w internecie dr Krystyna Polańska2012-01-26 
137160  Tworzenie serwisów internetowychdr inż. Rafał Raczko2012-01-25 

Studium Magisterskie (II stopień) - przedmioty WYBIERALNE

222230-0639  Informacyjne systemy zarządzaniadr Danuta Wódz2012-01-12 
222231-0463  Management Information Systemsdr Przemysław Polak2010-02-05 
222260-0243  Inżynieria oprogramowaniadr hab., prof. SGH Andrzej Kobyliński2014-01-22 
222261-0243  Software Engineeringdr hab., prof. SGH Andrzej Kobyliński2014-01-22 
230190-0152  e-Gospodarkadr hab., prof. SGH Michał Goliński2010-10-27 
230440-0152  IT w strategii przedsiębiorstwadr hab., prof. SGH Michał Goliński2010-10-27 
230770-0491  Multimedialne technologie informacyjne - wykład/laboratoriumdr Anna Rokicka-Broniatowska2011-02-14 
231220-0463  Rozwój aplikacji biznesowychdr Przemysław Polak2009-06-05 
231290-0152  Społeczeństwo informacyjnedr hab., prof. SGH Michał Goliński2010-10-27 
231290-0465  Społeczeństwo informacyjnedr Krystyna Polańska2012-01-26 
231410-0411  Strategie informatyzacji organizacjidr hab., prof. SGH Andrzej Sobczak2008-11-26 
231450-0639  Systemy Baz Danych II dr Danuta Wódz2010-10-28 
231800-0463  Zintegrowane systemy zarządzaniadr Przemysław Polak2009-08-27 
233160-0152  e-Gospodarka i otoczenie społeczno-prawnedr hab., prof. SGH Michał Goliński2010-10-27 
233160-0465  e-Gospodarka i otoczenie społeczno-prawnedr Krystyna Polańska2012-01-26 
233160-0465  e-Gospodarka i otoczenie społeczno-prawnedr hab., prof. SGH Michał Goliński2010-10-27 
234110-0075  Zarządzanie projektami informatycznymidr Jędrzej Wieczorkowski2011-10-26 
234110-0075  Zarządzanie projektami informatycznymidr hab., prof. SGH Beata Czarnacka-Chrobot2010-01-15 
236480-0639  Budowa oprogramowania dla bazy danych - język PL/SQLdr Danuta Wódz2010-10-28 
236870-0491  Modelowanie procesów biznesowychdr Anna Rokicka-Broniatowska2011-02-21 
237140-0491  Systemy bezpieczeństwa informacji w biznesiedr Anna Rokicka-Broniatowska2011-02-14 
237980-0506  Architektura i technologie integracji systemów informatycznychdr Paweł Rubach2012-01-23 
237990-0506  Podstawy programowania w języku Javadr Paweł Rubach2012-01-23 
242260-0411  Budowa i zarządzanie architekturą korporacyjną (Enterprise Architecture)dr hab., prof. SGH Andrzej Sobczak2008-11-26 
242270-0411  Informatyzacja organizacji publicznychdr hab., prof. SGH Andrzej Sobczak2008-11-26 

Studium Licencjackie (I stopień) - przedmioty obowiązkowe

110230-0411  Wstęp do informatyki gospodarczejdr hab., prof. SGH Andrzej Sobczak2008-11-26 
110230-0491  Wstęp do informatyki gospodarczejdr Anna Rokicka-Broniatowska2008-11-04 
110230-0550  Wstęp do informatyki gospodarczejdr Małgorzata Szadkowska-Rucińska2008-11-03 
110230-lab   Wstęp do informatyki gospodarczej - laboratoriumdr inż. Rafał Raczko2010-10-27 
110230-lab  Wstęp do informatyki gospodarczej - laboratoriumdr hab., prof. SGH Andrzej Sobczak2008-11-26 
110230-lab  Wstęp do Informatyki Gospodarczej - laboratoriummgr inż. Aleksander Wassilew2010-11-02 
110230-lab  Wstęp do informatyki gospodarczej - laboratoriummgr Andrzej Schab2010-10-18 
110230-lab  Wstęp do informatyki gospodarczej - laboratorium dr Anna Rokicka-Broniatowska2010-10-18 
110530-0075  Wstęp do informatyki gospodarczejdr hab., prof. SGH Beata Czarnacka-Chrobot2010-10-27 
110530-0462  Wstęp do informatyki gospodarczej - laboratoriummgr Danuta Polak2012-01-04 
110530-0465  Wstęp do informatyki gospodarczejdr Krystyna Polańska2012-01-26 
110530-0506  Wstęp do informatyki gospodarczejdr Paweł Rubach2012-01-23 
110530-0639  Wstęp do informatyki gospodarczejdr Danuta Wódz2011-10-03 
110531-0463  Introduction to Business Information Systemsdr Przemysław Polak2011-10-06 
110531-0506  Introduction to Business Information Systemsdr Paweł Rubach2012-01-23 

Seminaria licencjackie

190311-0075Seminarium licencjackiedr hab., prof. SGH Beata Czarnacka-Chrobot
190601-0152Seminarium licencjackiedr hab., prof. SGH Michał Goliński
191021-0243Seminarium licencjackiedr hab., prof. SGH Andrzej Kobyliński
191731-0626Seminarium licencjackiedr Jędrzej Wieczorkowski
194511Seminarium licencjackiedr Przemysław Polak
195761Seminarium licencjackiedr hab., prof. SGH Andrzej Sobczak
L205Seminarium licencjackiedr Anna Rokicka-Broniatowska
L424Seminarium licencjackiedr Krystyna Polańska
L437Seminarium licencjackiedr inż. Mariusz Dzieciątko

Seminaria magisterskie

290311-0075Seminarium magisterskiedr hab., prof. SGH Beata Czarnacka-Chrobot
290601-0152Seminarium magisterskiedr hab., prof. SGH Michał Goliński
291021-0243Seminarium magisterskiedr hab., prof. SGH Andrzej Kobyliński
291731-0626 Seminarium magisterskiedr Jędrzej Wieczorkowski
294511Seminarium magisterskiedr Przemysław Polak
295761Seminarium magisterskiedr hab., prof. SGH Andrzej Sobczak
M205Seminarium magisterskiedr Anna Rokicka-Broniatowska
M315Seminarium magisterskieprofesor emerytowany Jan Goliński
M424Seminarium magisterskiedr Krystyna Polańska
M437Seminarium magisterskiedr inż. Mariusz Dzieciątko