POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(110230-lab) Wstęp do informatyki gospodarczej - laboratorium


Prowadzący zajęcia: Anna Rokicka-Broniatowska

Zasady zaliczenia:
W trakcie ćwiczeń tworzony jest projekt systemu informacyjnego wg udostępnionego kejsu. Projekt obejmuje pięć etapów umodelowania
systemu  wg metody CASE METHOD. Każdy etap projektu  może być oceniony do 10 punktów. Łącznie za projekt można standardowo uzyskać 
60 punktów. Prace wykraczające poza poziom zalecony na ćwiczeniach mogą otrzymać do 12 punktów. Na 7-mych zajęciach projekt 
dopuszczany jest do implementacji. Wówczas oceniana jest spójność  i integralność rozwiązań (skala do 12 punktów).  
Implementacja rozwiązania w MS Accessie obejmuje 4 etapy i wyceniana jest także po 10 punktów - dając łącznie do 40 punktów. 
W trakcie całych ćwiczeń można uzyskać do 100 punktów. 
Zaliczenie wymaga minimum 51 punktów.
Sylabus:
Ćwiczenia 1. Analiza potrzeb systemu. Modelowanie funkcji - diagram hierarchii funkcji.
Cwiczenia 2. Diagram zależności funkcji. Diagram kontekstowy.
Ćwiczenia 3. Procesy biznesowe a funkcje systemu. Modelowanie fizyczne i logiczne systemu. Diagramy przepływu danych - poziomu 0
Ćwiczenia 4. Diagramy przepływów danych poziomu 1. Słownik przepływów danych.
Ćwiczenia 5. Modelowanie związków encji.
Ćwiczenia 6. Weryfikacja przyjętych rozwiązań. Test CRUD i macierz ELH. Historia życia encji.
Ćwiczenia 7. Dopuszczanie projektu systemu informacyjnego do implementacji.
Ćwiczenia 8. Model ERM a model relacyjny - zakładanie struktur tabel relacyjnych w MS Access
Ćwiczenia 9. Jakość schematu bazy danych. Tabele w postaci normalnej.
Ćwiczenia 10.Kwerendy jako  implementacja procesów :kwerendy wybierające, aktualizujące, krzyżowe, dodające, usuwające.
Ćwiczenia 11.Projektowanie interfejsu systemu - formularze, podformularze.
Ćwiczenia 12. Nawigacja systemowa - panel sterowania aplikacji.
Ćwiczenia 13.Projektowanie raportów.
Ćwiczenia 14. Makroinstrukcje i strony dostępu do danych.
Ćwiczenia 15. Zaliczenia.

Bibliografia:
R. Barker, C. Longman, "CASE Method. Modelowanie funkcji i procesów", WNT, Warszawa, 2001.
"Wstęp do Informatyki Gospodarczej" pod red. A. Rokickiej-Broniatowskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2004.
J. i S. Robertson "Pełna analiza systmowa" WNT, Warszawa, 1999.
P.Beynon-Davies "Inżynieria systemów informacyjnych", WNT, Warszawa, 1999.
L.Banachowski, A. Chądzyńska, K. Majewski "Relacyjne bazy danych. Wykłady i ćwiczenia", Wydawnictwo PJWSTK,  tom.13, Warszawa, 2004.