POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(131000-0491) Systemy operacyjne


Prowadzący zajęcia: Anna Rokicka-Broniatowska

Zasady zaliczenia:
Przedmiot zakończony jest egzaminem z całości materiału wykładowego i zalecanej literatury. 
Sylabus:
I.   Zadania systemów operacyjnych.
II.  Architektura systemów operacyjnych
III. Zarządzanie procesami
IV.  Algorytmy kolejkowania procesów.
V.   Procesy współbieżne
VI.  Problem blokady i metody jego eliminacji
VII. Zarządzanie pamięcią główną. Metody podziału pamięci. Pamięć pomocnicza i wirtualna. Segmentacja pamięci.
VIII.Systemy rozproszone i algorytmy wzajemenego wyłączania się
IX.  Sieciowe systemy operacyjne i procesy architektury klient- serwer
X.   Zarządzanie plikami na przykładzie środowiska systemu Novell Netware
XI.  Wielowątkowość sytemu UNIX
XII. Mikrojądro w architekurze systemów operacyjnych. 
XIII.Systemy czasu rzeczywistego - charakterystyka systemu QNX i Posix.
XIV. Środowisko systemu LINUX.
XV.  Bezpieczeństwo systemów operacyjnych na przykładzie systemu Windows Serwer 2010.
Bibliografia:
1.Silberschatz A., Galvin P.B., Gagne G.,Podstawy systemów operacyjnych, WNT, wyd. 7, Warszawa 2006.
2.Tanenbaum A.S., Systemy opracyjne - wydanie III, Helion -  PEARSON Prentice Hall, Gliwice 2010.
3.Stallings W., Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy, PWN SA, Warszawa 2006.