POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(L205) Seminarium licencjackie


Prowadzący zajęcia: Anna Rokicka-Broniatowska

Zasady zaliczenia:
Seminarium jest zaliczane na podstawie indywidualnych postepów w realizacji pracy licencjackiej.
Sylabus:
1.	Wykorzystanie technologii multimedialnych w zarządzaniu
2.	Technologie zarządzania wiedzą
3.	Modelowanie zasobów informacyjnych Intranetu i Internetu. 
4.	Modelowanie systemów operacyjnych 
5.	Modelowanie procesów biznesowych 
6.	Projekty e-learningowe i ich zastosowania 
7.	Technologie videokonferencyjne 
8.	Bezpieczeństwo systemów informacyjnych
9.	Dziedziny zastosowań metod agenckich
10.	Aspekty zastosowania podpisu cyfrowego
Bibliografia:
Majchrzak Jadwiga, Mendel Tadeusz, METODYKA PISANIA PRAC MAGISTERSKICH I DYPLOMOWYCH. Poradnik pisania
 prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji,
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. Poznań 2009.