POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(231290-0465) Społeczeństwo informacyjne


Prowadzący zajęcia: Krystyna Polańska

Zasady zaliczenia:
Podstawą zaliczenia są prezentacje studentów na zajęciach oraz aktywny udział w zajęciach.
Sylabus:
Społeczeństwo informacyjne - geneza, definicje i klasycy pojęcia. Próby pomiaru rozwoju społeczeństwa 
informacyjnego. Rola mediów informacyjnych w społeczeństwie. Unia Europejska wobec społeczeństwa informacyjnego 
(aspekty prawne i instytucjonalne). Nauka, zatrudnienie i praca w społeczeństwie informacyjnym. Demokracja 
uczestnicząca. Warunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce.
Bibliografia:
K.Polańska, Społeczeństwo informacyjne - społecznościowa faza rozwoju, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego" nr 650, "Ekonomiczne problemy usług" nr 67, tom I, Szczecin 2011, s. 499-506;
M. Goliński, Społeczeństwo informacyjne - geneza koncepcji i problematyka pomiaru, OW SGH, Warszawa 2011; 
Komunikacja mobilna. Nowe oblicza gospodarki, społeczeństwa i biznesu, red. M. Goliński i K. Polańska, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2010 oraz wybrane artykuły i materiały (kejsy) do konkretnych zajęć.