POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(130990-0639) Systemy Baz Danych I


Prowadzący zajęcia: Danuta Wódz

Współprowadzący: Małgorzata Szadkowska-Rucińska, Witold Świerzy,

Zasady zaliczenia:
Praca zaliczeniowa polegająca na napisaniu w języku SQL poleceń realizujących podane zadania.
Sylabus:
1. SELECT - podstawowe klauzule.
2.Funkcje znakowe, liczbowe
3. Funkcje dla dat, konwersji
4. Funkcje polimorficzne
5. Złączenia tabel
6. Szczególne przypadki złączeń
7. Zapytania złożone
8. Funkcje grupowe
9.Polecenia DDL
10. Polecenia DML
11. Transakcje - sterowanie transakcjami.
12. Uprawnienia użytkowników
13. Słownik danych
14. Perspektywy
15 Inne obiekty bazy danych
Bibliografia: