POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(231450-0639) Systemy Baz Danych II


Prowadzący zajęcia: Danuta Wódz

Współprowadzący: Beata Czarnacka-Chrobot,

Zasady zaliczenia:
Egzamin pisemny+zaliczenie ćwiczeń
Sylabus:
WYKŁAD:
1. CASE*Method - szczegółowe omówienie poszczególnych etapów. Metodyki kaskadowe, iteracyjne, spiralne, RAD.
2. Model procesów - cel jego tworzenia, omówienie składowych modelu.
3. Diagram związków encji, normalizacja.
4. Diagram hierarchii funkcji, diagramy macierzowe, przepływów danych.
5. Etap Projektowania - przejście ERD-model tabel.
6. Prototypowanie. Modele danych - model obektowy, wielowymiarowy, ADT.
7. Role uczestników procesu projektowania. Scenariusz dla procesu projektowania, czynniki scenariusza.
ĆWICZENIA - wykorzystanie narzędzia Oracle Designer 9i.
1. Model procesów
2. Model procesów cd. Praca w grupach nad ERD, dyskusja wyników.
3. Uzgodnienie ERD. Budowa ERD.
4. Diagram hierarchii funkcji. Diagram macierzowy.
5. Diagram przepływu danych.
6. DPD cd. Badanie jakości projektu.
7. Generowanie tabel, odzyskiwanie modelu na podstawie tabel.
8. Prace zaliczeniowe - omówienie uzyskanych wyników.   
Bibliografia:
1. CASE*Method. Modelowanie związków encji. R. Barker, WNT. 
2. CASE*Method. Modelowanie funkcji i procesów. Longman, R. Barker, WNT
3. Zarządzanie procesem tworzenia systemów informacyjnych, J. Cadle, D. Yeates, WNT