POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(236480-0639) Budowa oprogramowania dla bazy danych - język PL/SQL


Prowadzący zajęcia: Danuta Wódz

Współprowadzący: Witold Świerzy,

Zasady zaliczenia:
Napisanie programu realizującego podane zadania.
Sylabus:
Wprowadzenie do PL/SQL. Podstawowe rodzaje podprogramów. Zasady budowy bloku pl/sql. Deklarowanie zmiennych i stałych.
Budowa procedur i funkcji. Wywoływanie bloków anonimowych, procedur oraz funkcji.
Współpraca PL/SQL i SQL - polecenie SELECT.
Polecenia DML w kodzie PL/SQL.
Transakcje i sterowanie nimi.
Struktury sterowania - warunki IF.
Petle proste LOOP.
Struktury sterowania - pętle obudowane WHILE i FOR.
Polecenie skoku. Pojęcie kursora jawnego, polecenia związane z pracą w kursorze.
Praca w kursorze jawnym. Pętla kursorowa FOR. Bloki zagnieżdżone.
Obsługa wyjątków.
Propagacja wyjątkow w blokach zagnieżdżonych.
Pakiety - zasady ich budowy.
Triggery - powody ich tworzenia, rodzaje.
Budowanie i wykonywanie pakietów.

Bibliografia: