POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(110230-lab) Wstęp do informatyki gospodarczej - laboratorium


Prowadzący zajęcia: Andrzej Schab

Zasady zaliczenia:
Egzamin praktyczny:

1. Stworzenie ERD na podstawie krótkiego wywiadu
2. Stworzenie bazy w Access 2007 na podstawie pkt 1.
3. Stworzenie interfejsu użytkownika (formularz z podformularzem)
4. Zadanie 3 zapytań do gotowej bazy
Sylabus:
http://akson.sgh.waw.pl/~thorrel/
Bibliografia:
R. Barker, C. Longman, "CASE*Method. Modelowanie funkcji i procesów", WNT, Warszawa, 2001.
R. Barker "CASE*Method. Modelowanie związków encji", WNT, Warszawa, 2005.