POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(110530-0506) Wstęp do informatyki gospodarczej


Prowadzący zajęcia: Paweł Rubach

Zasady zaliczenia:
Sylabus: 
Rola systemów informacyjnych w gospodarce. Architektura systemów komputerowych i sieci komputerowych. Odwzorowanie potrzeb informacyjnych firmy. Metodyka projektowania systemów informacyjnych. Systemy informacyjne w biznesie - rodzaje, narzędzia analityczne i zasady użytkowania. Organizacje wirtualne i społeczeństwo informacyjne. Zasady funkcjonowania i projektowania baz danych, w tym tworzenie tabel i związków miedzy nimi, kwerend, formularzy i raportów. 
Bibliografia: