POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(110530-0465) Wstęp do informatyki gospodarczej


Prowadzący zajęcia: Krystyna Polańska

Zasady zaliczenia:
Zgodne ze standardami wynikającymi z ogólnouczelnianego sylabusa zajęć.
Sylabus:
Bibliografia: