POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(236870-0491) Modelowanie procesów biznesowych


Prowadzący zajęcia: Anna Rokicka-Broniatowska

Zasady zaliczenia:
Podstawą zaliczenia przedmiotu jest egzamin oraz opracowany referat z wybranej tematyki. 
Ponadto wpływ na ocenę ma aktywny udział w omawianych w trakcie wykładów studiach przypadku.
Sylabus:
1  Pojęcie procesu biznesowego. Systemy biznesowe.
2  Analiza systemowa. Czym jest model procesu.Transformacja modelu innowacyjności biznesu.Modele studium przypadku. 
3  Strategiczny wymiar zarządzania procesowego w organizacji. Definiowanie celów strategicznych w oparciu o 
  Zrównoważoną Kartę  Wyników (BSC).
4  Modelowanie Procesów w środowisku UML’a. Metody i notacje.
5  Perspektywy modelowania procesów biznesowych. Perspektywa zewnętrzna i wewnętrzna.Przegląd narzędzi modelowania.
6  Modelowanie systemów informatycznych – perspektywa zewnętrzna i strukturalna, perspektywa zachowań i interakcji. 
7  BPMN - Standard modelowania procesów biznesowych. 
8  Modelowanie procesów biznesowych w architekturze zorientowanej na usługi (SOA).
9  Reinżynieria procesów. Analiza przypadku w obszarze zaawansowanych usług.
10 Procesowa dojrzałość przedsiębiorstw – metodyka diagnozowania.
11 Zasady zarządzania procesami w oparciu o kluczowe wskaźniki wydajności (KPI)
12 Systemy Workflow nowej generacji. 
13 Modelowanie integracji systemów w perspektywie procesów i perspektywie statycznej. 
14 Platformy modelowania procesów biznesowych. 
15 Doskonalenie modelowania procesów biznesowych w oparciu o metodologię Lean.
Bibliografia:
1. Bitkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, VIZJA Press&IT, Warszawa, 2009.
2. Prahalad C.K.,Krishnan M.S., Nowa era innowacji, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2010.
3. Graessle P., Baumann H., Baumann P., UML 2.0 w akcji. Przewodnik oparty na projektach, Wyd. Helion 2006. 
4. Lasek M., Otmianowski B., BPMN - standard opisywania procesów biznesowych. Budowa modeli BPMN. Wyd. WIT. 
5. Piotrowski M., BPMN notacja modelowania procesów biznesowych. Podstawy. Wydawnictwo BTC. Legionowo 2007.
6. Wrycza S., Marcinkowski B., Wyrzykowski B.,Język UML 2.0 w modelowaniu systemów informatycznych,Helion,Gliwice 2005.