POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(237140-0491) Systemy bezpieczeństwa informacji w biznesie


Prowadzący zajęcia: Anna Rokicka-Broniatowska

Zasady zaliczenia:
Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu oraz opracowanego referatu a także aktywnego udziału
 w omawianych studiach przypadku w trakcie zajęć.
Sylabus:
1.	Definicja bezpieczeństwa systemu komputerowego. Wojny informacyjne.
2.	Bezpieczeństwo w Internecie. Metody i rodzaje ataków.
3.	Obszary zabezpieczeń przed włamaniami do systemu. Zastosowanie technologii agenckich 
        w zapobieganiu włamaniom.
4.	Koncepcje firewall’a.
5.	Wirtualne Sieci Prywatne VPN w firmie. Protokoły kryptograficzne.
6.	Systemy antywirusowe. Zabezpieczenia serwera WWW firmy.
7.	Polityka bezpieczeństwa firmy. Metodyka wdrażania polityki bezpieczeństwa.
8.	Zarządzanie archiwizają systemu i danych oraz zarządzanie zmianami.
9.	Kryptografia i obszar jej zastosowań. Algorytmy kryptograficzne. Oprogramowanie szyfrujące.
10.	Metody uwierzytelniania użytkownika. Uwierzytelnianie zasobów.
11.	Aspekty prawne i technologiczne podpisu cyfrowego.
12.	Systemy z kluczem prywatnym i publicznym.
13.	Bezpieczeństwo typowych transakcji w e-biznesie. Bezpieczeństwo w technologii mediów.
14.	Audyt bezpieczeństwa zasobów informacyjnych firmy.
15.	Procedury bezpieczeństwa informacyjnego jako prawo demokracji.
Bibliografia:
1. Białas A., Bezpieczeństwo informacji i usług w nowoczesnej instytucji i firmie, WNT, Warszawa 2006.
2. Gołuch A., Wócik R., Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w sektorze publicznym, Wyd. C.H.Beck, 2009.
3. Polaczek T., Audyt bezpieczeństwa informacji w praktyce, Helion, 2006.