POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(137010-0465) Etyka w internecie


Prowadzący zajęcia: Krystyna Polańska

Zasady zaliczenia:
Zajęcia prowadzone metodą dyskusyjno-kejsową  wymagają aktywnego uczestniczenia w zajęciach.
Sylabus:
Etyka komputerowa, definicje i kontekst znaczeniowy. Nowe znaczenie ustanowionych norm społeczno-moralnych w 
otoczeniu wirtualnym. Zakres "słusznych" praw autorskich. Wolne oprogramowanie, Wikipedia - inicjatywy z 
przesłaniem. Relatywizm moralny - ciemna strona internetu.
Bibliografia:
W. J.Bober , Powinność w świecie cyfrowym. Etyka komputerowa w świetle współczesnej filozofii moralnej, Wydawnictwa 
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008;
K.Polańska, RozwaĪania nad etyką w Internecie - wybrane zagadnienia, "Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych" SGH 2009, nr 
20, s. 79-96;
K.Polańska,  Świadomość prawno-etyczna w Internecie wśród studentów Szkoły Głównej Handlowej, w: Problemy i wyzwania społeczeństwa informacyjnego, red. Waldemar Furmanek i Aleksander Piecuch, tom VI z serii wydawniczej "Dydaktyka informatyki", Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011.