POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(231410-0411) Strategie informatyzacji organizacji


Prowadzący zajęcia: Andrzej Sobczak

Zasady zaliczenia:
Egzamin pisemny testowy: 50%
Prace domowe: 50%
Sylabus:
Zmiany strategiczne w organizacjach gospodarczych i ich wpływ na systemy informacyjne.
Pojęcie strategii organizacji i strategii informatyzacji.
Planowanie strategii informatyzacji.
Strategiczna karta wyników (Balance Score Card) oraz Strategiczna karta wyników w obszarze IT.
Case study - Ocena strategii informatyzacji jednostki administracji publicznej.
Planowanie i wdrażanie architektury korporacyjnej.
Case study - Wykorzystanie Siatki Zachmana oraz The Open Group Architecture Framework w dużych organizacjach.
Bibliografia:
A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005; 
Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020, Ministerstw Nauki i Informatyzacji, Warszawa 2005.