POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(242270-0411) Informatyzacja organizacji publicznych


Prowadzący zajęcia: Andrzej Sobczak

Zasady zaliczenia:
Kolokwium (sprawdzian na ostatnich zajęciach) - 60%.
Prace domowe, referaty - 40%.
Sylabus:
Zarządzanie strategiczne w administracji publicznej.
Informatyczna infrastruktura państwa.
Strategiczne systemy informatyczne w administracji publicznej.
Rząd w Internecie (e-government) - nowy paradygmat administracji publicznej.
Aspekty prawne realizacji systemów informatycznych w administracji publicznej.
Technologiczne podstawy funkcjonowania systemów informatycznych w administracji publicznej.
Podpis elektroniczny i infrastruktura klucza publicznego.
Rejestry państwowe, hurtownie danych i systemy CRM w administracji publicznej.
Najlepsze praktyki w ramach tworzenia systemów informatycznych dla administracji publicznej.
Zaliczenie
Bibliografia:
Building Knowledge Management Environments for Electronic Government, Management Concepts, 2002.
CRM in Government: Bridging the Gaps, Accenture, 2002.
Raymond L., Reengineering – metoda usprawniania organizacji, PWE, 1998.
Simon North, XML dla każdego, Helion, Warszawa 2000.
Wrota Polski. Wstępna Koncepcja Projektu, Komitet Badań Naukowych, 2002.