POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(L437) Seminarium licencjackie


Prowadzący zajęcia: Mariusz Dzieciątko

Zasady zaliczenia:
Sylabus: 
1. Text Mining i Data Mining.
2. Algorytmy optymalizacji.
3. Systemy rozproszone
4. SOA
Bibliografia: