POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(110530-0462) Wstęp do informatyki gospodarczej - laboratorium


Prowadzący zajęcia: Danuta Polak

Zasady zaliczenia:
Wykonanie projektu składającego się z 3 diagramów (HF, DFD, ERD), który jest modelem systemu informacyjnego do zadanego zagadnienia. Wykonanie prototypu aplikacji bazodanowej do projektowanego zagadnienia (utworzenie tabel, formularzy i kwerend w programie Access) i jej prezentacja oraz odpowiedź ustna na pytanie dotyczące omawianych na zajęciach zagadnień.
Sylabus:
1. Prezentacja cech hierarchii funkcji i sposobu jej tworzenia.
2. Praca w grupach nad stworzeniem hierarchii funkcji do przykładu omawianego na zajęciach. 
3. Diagram przepływu danych (DFD). Wykład teoretyczny i realizacja diagramu dla przykładu.
4. Wykonanie DFD do zadanego przykładu. Prezentacja diagramu związków encji (ERD).
5. Diagram ERD w przykładach.
6. Klasyfikacja  systemów informatycznych. Relacyjne bazy danych.
7. Tworzenie tabel i ich powiązania w programie Access.
8. Formularze.
9. Kwerendy wyszukujące.
10. Kwerendy specjalne.
11. Powiązanie stworzonych elementów w aplikację.
12. Omówienie sprawdzonych projektów.
13. Zaliczenie w programie Access.
Bibliografia:
R.Baker, C.Longman, CASE*Method. Modelowanie funkcji i procesów, WNT 1996, 2001.(do hierarchii funkcji)
J.Robertson, S.Robertson, Pełna analiza systemowa, WNT 1999. (do DFD i ERD)
E.Yourdon, Współczesna analiza strukturalna, WNT 1996. (do DFD i ERD)
P. Beynon-Davies, Inżynieria Systemów Informacyjnych, WNT 1999 (do ERD)
Anna Rokicka-Broniatowska (red.), Wstęp do informatyki gospodarczej, SGH, 2002 (rozdziały: 1, 2.1, 2.3, 6, 12, 14)