POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(130840-0463) Sieci komputerowe


Prowadzący zajęcia: Przemysław Polak

Zasady zaliczenia:
egzamin ustny 75%
prezentacja 25%
Sylabus:
Sieci komputerowe: definicja, rodzaje, historia rozwoju, funkcje. Budowa sieci. Fizyczne środki transmisji.
Topologie. Technologie transmisji. Metody dostępu do nośnika.
Najpopularniejsze systemy transpor-tu sieciowego: Ethernet, Token Ring i inne.
Architektura warstwowa sieci. Model ISO/OSI.
Popularne systemy komunikacji sieciowej: TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI.
Sieci lokalne - zastosowania. Biurowe systemy informacyjne.
Sieciowe systemy operacyjne. Administrowanie sieciš lokalnš.
Architektura klient - serwer. Przetwarzanie rozproszone.
Protokoły usług: SMTP, FTP, HTTP, Telnet i inne.
Sieci rozległe: rozwój, funkcje, stosowane technologie.
Sieci korporacyjne. Sieci pakietowe. Internet. Intranety. Ekstranety.
EDI - elektroniczna wymiana danych.
Handel elektroniczny. Płatności w Internecie.
Szyfrowanie. Podpis elektroniczny.
Architektura korporacyjnych i międzyorganizacyjnych systemówinformacyjnych. Omówienie przykładów.
Bibliografia:
M. Sportack: Sieci komputerowe. Księga eksperta, Helion 99. 
L. Kiełtyka: Komunikacja w zarzšdzaniu, Placet 2002