POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(231220-0463) Rozwój aplikacji biznesowych


Prowadzący zajęcia: Przemysław Polak

Współprowadzący: Danuta Polak,

Zasady zaliczenia:
Wykonanie projektu realizowanego na zajęciach i jego prezentacja
Sylabus:
Koncepcja organizacji opartej na procesach.
Metody modelowania procesów.
Koncepcja systemu ADONIS lub ARIS.
Praca z systemem ADONIS lub ARIS.
Modelowanie procesów.
Modelowanie organizacji.
Modelowanie środowiska pracy.
Implementacja zmian w procesach.
Studium przypadku I.
Studium przypadku II.
Dyskusja tematów projektów.
Praca nad projektami.
Prezentacja projektów: schemat organizacyjny.
Prezentacja projektów: schemat funkcji i procesów.
Prezentacja projektów: schemat środowiska pracy.
Bibliografia: