POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(231800-0463) Zintegrowane systemy zarządzania


Prowadzący zajęcia: Przemysław Polak

Zasady zaliczenia:
test 50,1%
prezentacja i praca na zajęciach 49,9%

W chwili obecnej wszystkie materiały znajdują się na stronie własnej wykładowcy http://akson.sgh.waw.pl/~ppolak/
Sylabus:
Metody zarządzania: MRP, JIT, MRP II, SCM.
Zintegrowane systemy informatyczne.
Systemy klasy: MRP II, ERP, ERP II.
Model przedsiębiorstwa w systemie MRP II.
Architektura systemów klasy ERP.
Przeglšd systemów klasy ERP.
Architektura systemu R3.
Podstawy pracy z systemem R3.
Dane podstawowe dostawcy i klienta.
Indeks materiałowy.
Funkcje modułu gospododarki materiałowej.
Funkcje magazynowania. Funkcje dystrybucji.
Sprzedaż i fakturowanie.
Raportowanie.
Zarys metod wdrażania.
Bibliografia:
Podstawowa:
Arkadiusz Januszewski, Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania. Tom 1. Zintegrowane systemy transakcyjne, PWN 2008.

Uzupełniająca:
Vivek Kale: SAP R/3. Przewodnik dla menedżerów, Helion 2001
Piotr Adamczewski, Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce, MIKOM, 2000