POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(136120-0626 ) Arkusz kalkulacyjny Excel w finansach i zarządzaniu


Prowadzący zajęcia: Jędrzej Wieczorkowski

Zasady zaliczenia:
Elementy składowe oceny końcowej:
- kolokwium (praktyczny sprawdzian)
- zadania wykonywane na zajęciach.
Sylabus:
Przedmiot ma na celu rozszerzenie podstawowej wiedzy o arkuszach kalkulacyjnych, 
którą studenci powinni posiadać przed rozpoczęciem Studium Dyplomowego.
Program opiera się na realizacji zadań z wykorzystaniem Excela z zakresu finansów i rachunkowości, 
np. wyniku finansowego, podatków, analiz finansowych, płynności, opłacalności inwestycji, zagadnień optymalizacyjnych itp.

Sylabus:
Krótkie powtórzenie podstawowych informacji o arkuszach kalkulacyjnych z rozwinięciem wiedzy wymaganej od studentów SD.
Realizacja 1-4 godzinnych zadań z zakresu szeroko rozumianej rachunkowości finansowej i zarządczej dotyczących np.: 
- ewidencja magazynowa z uwzględnieniem różnych metod warto-ściowania, zagadnienia dotyczace importu - cło, VAT; 
- planowanie zakupów, sprzedaży oraz zapotrzebowania na środki finansowe; 
- analiza i planowanie kosztów i wyniku finansowego, analiza wskaźników finansowych; 
- analiza należności i określanie wiarygodności płatniczej kontrahentów; 
- analiza opłacalności inwestycji, okres zwrotu inwestycji, próg zysku; 
- optymalizacja struktury wyrobów przy produkcji,
inne zagadnienia optymalizacyjne.
Bibliografia:
Instrukcja użytkowa programu MS Excel w wersji wykorzystywanej na zajęciach.