POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(136260-0626) Microsoft Project - laboratorium zarządzania projektami


Prowadzący zajęcia: Jędrzej Wieczorkowski

Zasady zaliczenia:
Elementy składowe oceny końcowej:
- projekt zaliczeniowy: 100%
Sylabus:
Na zajęciach przedstawiona zostanie problematyka zarzadzania projektami z wykorzystaniem informatycznych narzędzi na przykładzie MS Project. Studenci realizować będą pod kierunkiem wykładowcy swój projekt planu zarządzania przedsięwzięciem. 

Semestralny plan zajęć: 
- Pojęcie projektu, wyznaczniki powodzenia. Standardy prowadzenia projektów np. PMI, PRINCE2, wytyczne IPMA. Specyfika projektów dziedzinowych na przykładzie projektów informatycznych. 
- Techniki harmonogramowania i kontroli realizacji. WBS, diagramy Gantta. Ćwiczenie na budowę WBS.
- Techniki sieciowe deterministyczne PERT, CPM, sieci stochastyczne. Ćwiczenie na budowę sieci. Analiza ścieżki krytycznej.
- Zapoznanie z interfejsem użytkownika w MS Project. Zastosowanie Przewodnika Wdrożenia w MS Project. Definiowanie projektu. 
- Określanie czasu trwania projektu. Koncepcja trójkąta projektu. Definiowanie kalendarzy.
- Wprowadzanie zadań do MS Projecta jako wynik analizy WBS. Zadania zbiorcze. Zadania cykliczne. Czas trwania zadań. Analiza PERT. Kamienie milowe. Czas ciągły zadań.
- Relacje pomiędzy zadaniami. Typy relacji. Zwłoka. Typy ograniczeń zadań (elastyczne, sztywne, umiarkowane). Pojęcie terminu ostatecznego. 
- Teoria zasobów w MS Project - typy zasobów, problem odnawialności zasobów i sposobów ponoszenia kosztów. Przypisywanie zasobów do zadań. Równanie pracy. Typy zadań (stała liczba jednostek, stały czas, stała praca).
- Koszty w MS Project: koszty zmienne, koszty stałe zadania i zasobu. Koszt a przpływ gotówki. Zmienność stawek zasobów w czasie, karty kosztów, nadgodziny.
- Zagadnienia przekroczeń alokacji zasobów. Bilansowanie projektu. Typy bilansowania.
- Zagadnienie kontroli realizacji (śledzenia) projektu. Plany bazowe. Koncepcja wartości wypracowanej.
- Samodzielna praca nad zadaniem projektowym pod opieką prowadzącego.
- Prezentacje i omawianie projektów indywidualnych.

Bibliografia:
Literatura obowiązkowa: Dowolny podręcznik MS Project. np. B.Zieliński, Microsoft Project 2000PL Podstawy, Mikom 2001.