POLSKI English
Jesteś w: SGH » Instytuty » Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej

(110530-0639) Wstęp do informatyki gospodarczej


Prowadzący zajęcia: Danuta Wódz

Zasady zaliczenia:
1. Ocena z budowy diagramów związków encji, hierarchii funkcji i macierzy
2. Ocena z budowy bazy danych i aplikacji w Access.
Sylabus:
1. Ogólna charakterystyka CASE*Method. Zasady budowy diagramu kontekstowego i hierarchii funkcji.
2. Dyskusja na temat utworzonych DHF.
3. Zasdy budowy diagramu związków encji.
4. Dyskusja na temat utworzonych ERD.
5. Diagramy macierzowe. Analiza DHF i ERD w kontekście macierzy CRUD.
6. Dyskusja na temat macierzy.
7. Dyskusja nt. zestawu diagramów
8-15. Indywidualna budowa bazy danych i oprogramowania z wykorzystaniem Access. 
Bibliografia:
1.Wstęp do informatyki gospodarczej pod red. dr A. Rokickiej-Broniatowskiej, SGH, wyd. II lub późniejsze
2. CASE*Method. Modelowanie związków encji. R. Barker, WNT
3.CASE*Method. Modelowanie funkcji i procesów. Longman, R. Barker, WNT