Moduł VII - Kwerendy

Kwerendy (z ang. query) - termin nierozerwalnie wiąże się z bazami danych. Użytkownik serwera baz danych (program lub osoba) wysyła do niego zlecenie, czyli odpowiednio skonstruowane zapytanie, na które serwer odpowiada przesyłając oczekiwane dane, czyli wynik zapytania.

Zapytania umożliwiają operacje na danych – zarówno ich pobieranie (tzw. zapytania wybierające), jak i ich usuwanie, dodawanie czy modyfikację (tzw. zapytania funkcjonalne).

Przykładem języka operującego na zapytaniach w bazach danych jest bardzo popularny SQL (ang. Structured Query Language), lecz bywają także i inne, mniej popularne, jak QBE (ang. Query By Example) lub XQuery.


W związku z udostępnieniem przez firmę Microsoft, szkoleń z zakresu Accessa, w dużej mierze pokrywających się z wymaganiami stawianymi absolwentom SGH, proponujemy skorzystać ze wskazanych kursów uzupełniających z zakresu tworzenia ZAPYTAŃ (kwerend) w Access 2003: