Moduł VIII - Raporty

Raporty to doskonała metoda organizowania i prezentowania danych z bazy programu Microsoft Access. Umożliwiają one sformatowanie danych w atrakcyjnym i przejrzystym układzie w celu wydrukowania ich lub wyświetlenia na ekranie.

Jest to bardzo dobre narzędzie do czytelnej prezentacji wyników zapytań do bazy danych (czyli wyników kwerend poznanych w module VII).


W związku z udostępnieniem przez firmę Microsoft, szkoleń z zakresu Accessa, w dużej mierze pokrywających się z wymaganiami stawianymi absolwentom SGH, proponujemy skorzystać ze wskazanych kursów uzupełniających z zakresu tworzenia RAPORTÓW w Access 2003: