Moduł II - Relacyjne bazy danych

Baza danych to zbiór informacji zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program komputerowy wyspecjalizowany do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często zestaw programów) nazywany jest "Systemem zarządzania bazą danych" (ang. DataBase Management System, DBMS). W ścisłej nomenklaturze baza danych oznacza zbiór danych, który zarządzany jest przez system DBMS.

W bazach relacyjnych wiele tablic danych może współpracować ze sobą (są między sobą powiązane). Bazy relacyjne posiadają wewnętrzne języki programowania (SQL), za pomocą których tworzone są zaawansowane funkcje obsługi danych. Wszystkie dane w bazie relacyjnej przedstawiane są w formie dwuwymiarowych tabel (relacji). Każda tabela zawiera zero lub więcej wierszy (rekordów) i jedną lub więcej kolumn (atrybutów). Na każdy wiersz składają się jednakowo ułożone kolumny wypełnione wartościami, które z kolei w każdym wierszu mogą być inne.


W związku z udostępnieniem przez firmę Microsoft, szkoleń z zakresu Accessa, w dużej mierze pokrywających się z wymaganiami stawianymi absolwentom SGH, proponujemy skorzystać ze wskazanych kursów uzupełniających z zakresu wprowadznia do relacyjnych baz danych: