Moduł I - Sieć SGH

Sieć komputerowa - grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieć SGH jest siecią heterogeniczną - złożoną z wielu różnych typów systemów operacyjnych, serwerów, stacji roboczymi, protokołów sieciowych i rozmaitością typów aplikacji pochodzących od różnych producentów. Opiekę nad siecią sprawuje Centrum Informatyczne SGH.